IC-Trace

Български Български

Референции & Препоръки

В същото време, Food IT-Solutions е помогнал на много компании да управляват и развиват своите вътрешни бизнес процеси. Ние може да ви предоставим впечатляващ списък от референции. Или още по-добре: ние ви препоръчваме да се допитате до нашите клиенти за тяхната удовлетвореност от IC-trace. Вижте сами какво казват те!

IC-trace е създаден от нашата компания

Като че ли това беше вчера, Лудо Мортелманс още помни как се среща с Уили Госенс, ИТ специалист, на търговски панаир в Антверпен. След разговор, двамата откриват, че могат да си бъдат полезни. "Бях търсил доста решение за автоматизиране на някои от моите бизнес дейности. Вече имахме няколко неприятни опита и моят екип гледаше съмнително на възможността за автоматизация. Не исках да използвам универсална програма, а търсех персонализирано решение, което да отговори на нашия специфичен начин на работа. Така се ражда първата програма за управление на кланица, а по-късно се коригира и усъвършенства. Днес нашите административни и бизнес процеси се управляват от IC-trace и ние сме много доволни!"

Ludo Mortelmans, Public abattoir Heist o/d Berg
Аз препоръчвам IC-trace на моите колеги

От началото на кризата с диоксин през 1999 г., мониторинга на правителствените агенции става все по-строг. От тогава, проследяването на месо и други хранителни продукти е задължително. Проверките са внезапни и много строги. Ето защо кланицата в Ронсе избра IC-trace. "Преди четири години ние въведохме IC-trace и от тогава няколко пъти разширявахме основния пакет. Системата следи всяко движение и обработка на всяка партида и всяко парче месо. От момента, когато кравата влиза в кланицата жива, докато се разфасова и обработи на краен продукт пържоли. Едно от най-големите предимства е, че всяко парче месо получава уникален баркод, като по този начин се гарантира проследимостта му. Тъй като всички тези усилия може да не са достатъчни, ние също така сме обект на внезапни проверки. По време на проверките дори се вземат ДНК проби, които след това се сравняват с тези на закланото животно.В миналото, процесите се извършваха ръчно, но с днешните строги инспекции това е невъзможно. IC-trace перфектно следи за всичко и това е много удобно за нас. Най-забележителното нещо на IC-trace е неговата уникална система за кодиране. Да, аз вече съм препоръчал на колегите да изберат IC-trace."

Steven Vander Stichelen, Meat trader and Abattoir Ronse NV
Много удобно!

"В кланица и търговец на едро Тампере ние работим с IC-trace от 2004 г. Преди това, всички маркировки и регистрации се извършваха ръчно. Съпругата ми отговаряше за това, но с все по-строгото законодателство, в крайна сметка стана почти невъзможно да се проследява всичко ръчно, като освен това струваше и много пари. Внедряването на IC-trace беше голямо облекчение за нашата компания. Административната работа бе облекчена, а също така и риска от грешки сведен до нула.

Софтуерът действително следва целия процес; от момента, в който влезе живата крава, заколи се и разфасова, докато напусне нашата компания като парче месо или партида продукти. Грешките са практически нула, освен ако ръчно не се въведат неверни данни, разбира се. Знам, че повечето от колегите ми също използват IC-trace. Това е повече или по-малко стандартно в нашия бранш. И да, ние сме доволни. Софтуерът прави това, което трябва да се направи и го прави точно. Истина е, че правителството е толкова взискателно и ние трябва да инвестираме в такива системи и те струват пари! Проследяването е скъпо, но трябва да се прави. Затова ние сме доволни от използването на IC-trace решение. То е много удобно, ние отговаряме на законодателните изисквания и не на последно място ни спестява доста работа!"