This website uses cookies to improve your experience on our website.

Planiranje proizvodnje

Kada je riječ o proizvodnji i distribuciji (svježe) hrane, važno je biti u mogućnosti brzo djelovati. Najteža stvar pri planiranju je predviđanje budućnosti... Koji je optimalan slijed proizvodnje? Kakav utjecaj ima promjena ili čišćenje opreme? Kako najbolje iskoristiti sve raspoložive resurse? Kako mogu spriječiti nestašicu ili prekomjernu proizvodnju?

Grubo planiranje kapaciteta (RCCP)

Grubo planiranje kapaciteta (RCCP) je postupak koji se koristi za ispitivanje može li se glavni proizvodni plan realizirati prije nego što ga se odobri.

Izračuni se mogu izvršiti na nekoliko razina složenosti i detalja: od opterećenja proizvoda po proizvodu pomoću plana rada (u kojem samo sirovine mogu biti usko grlo) do potpuno detaljnog izračuna CRP-a u kombinaciji s izračunima MRP-a, u slučaju da se ovi moduli koriste.

Planiranje zahtjeva kapaciteta (CRP)

Planiranje zahtjeva kapaciteta (CRP) pronalazi pametan način za prikupljanje potrebnih resursa, kako je naznačeno u MRP izračunima i to uspoređuje s raspoloživim kapacitetom. Zauzvrat, ova usporedba rezultira detaljnim prikazom raspoloživih materijala (upravljanje zalihama) ili resursa, razdvajanjem obećanih, interno planiranih i preporučenih radova, kako bi se nalozi izvršili na vrijeme.

Podaci o izvoru koje prepoznaje CRP uključuju: prodajne naloge, zahtjeve MPS-a, potrebe proizvodnje, preporučene narudžbe, proizvodne narudžbe tvrtke i izdane narudžbe.

Planiranje materijalnih zahtjeva(MRP)

Planiranje materijalnih zahtjeva (MRP) je metoda izračuna za proizvodne i nabavne narudžbe koja predlaže skup realnih zahtjeva koji su utvrđeni u glavnom proizvodnom planu, koristeći informacije o proizvodima kao što su recepti (sastavnice proizvoda), trenutne zalihe, narudžbe za kupnju, poslovno planiranje i razni relevantni parametri.

Cilj ove metode planiranja je uravnotežiti potražnju i ponudu.
"Ovaj izračun može biti reaktivan, temelji se na već postojećim narudžbama, ili proaktivan, gdje izračun slijedi vaše proizvodne strukture, provjerava zahtjeve, uzima u obzir zalihe i očekivane primitke i preporučuje naloge kako bi se stvari održale u ravnoteži.

Planiranje proizvodnih resursa (MRP II)

Planiranje proizvodnih resursa (MRP II) je metoda za mapiranje proizvodnih i nabavnih naloga, temeljeno na resursima dostupnim u proizvodnom okruženju, uzimajući u obzir unaprijed definirane zahtjeve Glavnog proizvodnog plana.

This website is developed with the support of Flanders Investment and Trade
© 2023 Food IT-Solutions.