Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren.

Productieplanning

Als het gaat om de productie en distributie van (verse) levensmiddelen is het van belang, snel te kunnen handelen. Het meest lastige aan plannen is het voorspellen van de toekomst... Wat is de optimale productievolgorde? Welke impact heeft het omstellen of schoonmaken van de apparatuur? Hoe maak ik het best gebruik van alle beschikbare resources? Hoe voorkom ik tekorten of overproductie?

(RCCP) Ruwe capaciteitsplanning 

Rough Cut Capacity Planning (RCCP) is een proces dat gebruikt wordt om na te gaan of het Master Production Schedule realiseerbaar is, alvorens het kan worden worden goedgekeurd. 

Uiteenlopende gradaties van complexiteit en detail kunnen in de berekening gehanteerd worden: gaande van werkhoeveelheid gedefinieerd per product met behulp van een werkplan (waarbij alleen grondstoffen een knelpunt kunnen vormen) tot zelfs een volledig gedetailleerde CRP-berekening gecombineerd met een MRP-berekening, indien deze modules worden gebruikt

(CRP) Capaciteitsplanning

Capacity Requirements Planning (CRP) voegt op een slimme manier de benodigde middelen uit de MRP-berekening samen en vergelijkt ze met de beschikbare capaciteit. Dit toont een gedetailleerde beschikbaarheid (voorraadbeheer) of middelencapaciteitsprofiel, onderscheid makend tussen uitgegeven, bedrijfsgepland en aanbevolen werk, leverbetrouwheid.

Door CRP herkende brongegevens zijn: verkooporders, MPS-vereisten, productiebehoeften, aanbevolen orders, bedrijfsproductieorders en uitgegeven orders.

(MRP) Componentenbehoefteplanning

Material Requirements Planning (MRP) is een berekeningsmethode voor productie- en aankooporders, waarbij een geheel van realistische vereisten wordt vooropgesteld die werden vastgelegd in het Master Production Schedule, met behulp van productinformatie zoals recepten (Bill of Materials), huidige voorraden, aankooporders, bedrijfsplanning en diverse relevante parameters.

Deze berekening kan re-actief zijn, op basis van reeds bestaande orders, of pro-actief, waarbij de berekening uw productiestructuren volgt, vereisten controleert, voorraad en verwachte ontvangsten in beschouwing neemt, en orders aanbeveelt om de zaken in evenwicht te houden.

Het doel hiervan is het in balans brengen van het geheel van vraag en aanbod.

(MRP II) Productiebehoefteberekening

Manufacturing Resource Planning (MRP II) is een methode voor het in kaart brengen van productie- en aankooporders, op basis van de beschikbare middelen in de productieomgeving, rekening houdend met de vooropgestelde vereisten van het Master Production Schedule.

This website is developed with the support of Flanders Investment and Trade
© 2023 Food IT-Solutions.