Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren.

Stikstofbeleid 1020 380

Agrovoedingsketen deelt ongerustheid over uitblijvende stikstofbeleid

Begin december voerden Vlaamse landbouwers op verschillende plaatsen actie tegen het uitblijven van een duidelijk stikstofbeleid van de Vlaamse overheid. De agrovoedingssector deelt die ongerustheid, want de impact voor de landbouw zal zonder twijfel doorsijpelen naar de volledige agrovoedingsketen (van toeleveranciers tot verwerkers).

Waar blijft het beloofde stikstofplan?

Een duidelijk plan voor de reductie van de stikstofuitstoot door landbouw en industrie tegen eind 2021. Dat was de belofte van de Vlaamse regering. Tot op vandaag is er nog geen spoor van dat plan, laat staan van flankerende maatregelen en compensaties voor boeren. Door het uitblijven van een stikstofkader hebben landbouwers geen idee hoeveel stikstof ze in de toekomst zullen mogen uitstoten … en kunnen ze zich nog niet beginnen aanpassen.

Al jaar lang on hold

Zolang de normen en de maatregelen om deze te halen niet bekend zijn, kunnen landbouwers geen vergunningen indienen om de bestaande stallen aan te passen of nieuwe stallen te bouwen. Die ‘stilstand’ komt bovenop de ongerustheid over de onvermijdelijke impact die het strengere stikstofbeleid zonder twijfel zal hebben.

Stikstofkader met verregaande impact

“Wanneer het regent in de landbouw, druppelt het in de rest van de agrovoedingssector”, klinkt het bij de agrovoedingssector. Dat er geen vergunningen voor het (ver)bouwen van stallen worden toegekend, is slechts het eerste gevolg van het ontbreken van het stikstofkader. Het zorgt voor een domino-effect dat de hele voedingsproductie zal treffen: tewerkstelling die in de hele keten onder druk komt te staan, investeringen die niet gecompenseerd worden door een omzetstijging en klimaatambities die moeilijker waargemaakt kunnen worden.

Tijd voor actie

De impact van het stikstofkader voor zowel de landbouwsector als de agrovoedingssector vraagt bijgevolg een snelle invulling van het definitieve stikstofkader en een nauwe samenwerking tussen alle partijen. Om die reden sluit de agrovoedingssector zich aan bij het protest van de Vlaamse landbouwers.

This website is developed with the support of Flanders Investment and Trade
© 2024 Food IT-Solutions.