Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren.

FIT1 1020 380

Flanders Investment & Trade (FIT) ondersteunt Vlaamse exporteurs tegen de gevolgen van Brexit

Brexit heeft een grote impact op de Vlaamse ondernemers. Flanders Investment & Trade biedt subsidies aan voor 200 ervaren Vlaamse exporteurs, die een handelsrelatie met de Britse markt kunnen aantonen. Ze kunnen eenmalig een forfaitaire subsidie van €10.000 aanvragen voor allerhande kosten met betrekking tot internationalisering. Ze moeten wel de gevolgen van de Brexit op hun onderneming kunnen aantonen. Deze oproep loopt tot 31 maart 2021.

Praktische informatie

Voor wie en waarom?
 • Voor Vlaamse kmo’s die al exportervaring hebben.
 • Om de export te herlanceren in het kader van de Brexit.
Wat zijn de voorwaarden?
 • Uw onderneming heeft een Belgisch ondernemingsnummer.
 • Uw onderneming heeft minstens vijf voltijdsequivalenten ingeschreven personeel volgens de laatst neergelegde jaarrekening.
 • Uw onderneming heeft volgens de laatst neergelegde jaarrekening een positief eigen vermogen.
 • Uw onderneming heeft tijdens het laatst afgesloten boekjaar een exportaandeel van minstens 20% gerealiseerd.
 • Uw projectdoelstelling moet passen in de relance naar aanleiding van de Brexit en betrekking hebben op activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen.
Enkele voorbeelden van aanvaardbare kosten
 • Kosten voor douanesoftware systemen;
 • Registratie- en hercertificatiekosten;
 • Kosten douanevertegenwoordiger;
 • Kosten fiscaal agent;
 • Kosten inwinnen advies bij externe consultants;
 • Verzendingskosten van stalen;
 • Kosten voor digitale marketing;
 • Kosten voor diversificatie naar andere exportmarkten.
Hoe uw subsidie aanvragen?

Uw subsidie aanvragen doet u online via MijnFIT. Enkel de kosten die gemaakt worden vanaf de dag volgend op de datum van indiening van de aanvraag kunnen in aanmerking worden genomen voor steun.

Hoe en binnen welke termijn wordt uw aanvraag beoordeeld en uitbetaald?

Enkel aanvragen die volledig zijn én binnen de indieningsperiode zijn ingediend, worden kort na het verstrijken van de deadline beoordeeld. In geval van een gunstige beslissing wordt de toegekende subsidie uiterlijk 2 maanden na de datum van goedkeuring uitbetaald.

Wat moet u doen na de toekenning van de subsidie?

U moet binnen de 6 maanden een commercieel verslag indienen. Indien gevraagd moet u ook de facturen en de bewijsstukken indienen die aantonen dat uw project werd gerealiseerd.

Bron: Flanders Investment & Trade

This website is developed with the support of Flanders Investment and Trade
© 2024 Food IT-Solutions.