Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren.

Boer en burger1 1020 380

Voedingsbedrijven in de bres voor lekkers van bij ons

Midden vorig jaar hield minister Crevits ‘Voedsel verbindt boer en burger’ boven de doopvont. Als volwaardige schakels binnen de voedingsketen hebben ondertussen tal van Vlaamse voedingsbedrijven hun wagonnetje aangehaakt.

Producent en consument bij elkaar brengen

‘Voedsel verbindt boer en burger’ werd in het leven geroepen om lokale voeding volop in de kijker te zetten. De producent – de boer – dichter bij de consument – de burger – brengen vormt daarbij de rode draad. Ook letterlijk, want producten van bij ons leggen kortere afstanden af, en dat is duurzamer en komt het milieu ten goede.

Voedingsindustrie enthousiast

Niet minder dan 57 producten van de landbouwproductie wordt vandaag verwerkt door voedingsbedrijven, klinkt het bij Fevia. Zij zijn de eerste afzetmarkt voor de producten van de landbouwers. Die lokale producten vormen namelijk de basis voor heel wat verwerkte voedingsproducten. Vaak is de burger zich niet bewust van die nauwe band. Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, schaart zich bijgevolg volop achter ‘Voedsel verbindt boer en burger’.

Focus op lokaal

Lokaal is ook een van de thema’s uit de Duurzaamheidsroadmap van Fevia. De term verwijst daarbij in eerste instantie naar de lokale herkomst van de producten, wat het aantal gereden kilometers doet dalen. Producten van bij ons zijn daarnaast ook goed voor de lokale werkgelegenheid en ze beperken het aantal schakels in de voedingsketen en het gebruik van natuurlijke rijkdommen.

Maand van de lokale voeding

De volledige voedselketen zal in mei overigens deelnemen aan de maand van de lokale voeding. Daarin komen de vier doelstellingen van ‘Voedsel verbindt boer en burger’ samen: de fierheid voor producten van bij ons aanwakkeren, de voorkeur voor lokale producten creëren bij de consument, hun herkenbaarheid verhogen en consumenten én professionals bewuster doen kiezen voor producten van bij ons. De komende maanden wordt dan ook verder ingezet op het uitbreiden van het aantal ambassadeurs van lekkers van bij ons.

This website is developed with the support of Flanders Investment and Trade
© 2024 Food IT-Solutions.