Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren.

Agro voedingsindustrie 1020 380

Agrovoedingssector vraagt extra maatregelen

Als antwoord op de energiecrisis, stijgende loonkosten en de haperende bevoorradingsketen keurde de regering een aantal maatregelen goed om de voedingsproducenten te ondersteunen. Om deze winter de voedselproductie en -bevoorrading te verzekeren, zal echter meer nodig zijn.

Voedingssector onder zware druk

De Belgische agrovoedingssector staat voor een hete winter. Niet letterlijk, want de energieprijzen swingen de pan uit. Wel figuurlijk, want aan hete hangijzers is er momenteel geen gebrek. De uitdagingen zijn ook nog nauwelijks op één hand te tellen: de prijzen van energie en grondstoffen zijn explosief toegenomen, de loonkosten volgen dezelfde stijgende lijn en essentiële producten zijn steeds moeilijker te verkrijgen (kunstmest, CO2, maar ook verpakkingen en wisselstukken). Steeds meer bedrijven stellen zich stilaan de vraag of ze niet beter hun productie tijdelijk stilleggen in plaats van verder te produceren met verlies.

Maatregelen zullen niet volstaan

De regering heeft ondertussen beslist om de agrovoedingssector als essentiële sector te beschouwen met het oog op de energiebevoorrading en de accijnzen op energie tijdelijk gedeeltelijk te verlagen. Voor de organisaties van het Agrofront (Boerenbond, ABS, FWA), Fevia en BABM zal dit niet volstaan om de voedselproductie deze winter te verzekeren. Zonder extra maatregelen dreigen breuken in de energie- en arbeidsintensieve voedingsketen en komt het productiepotentieel op korte en middellange termijn in het gedrang.

Ruimer eisenpakket

Voor de agrovoedingssector zijn de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van energie en meststoffen cruciaal, en dat komt volgens de federaties in het gedrang zonder bijkomende maatregelen. Daarnaast vragen ze steun voor investeringen in energie-efficiëntie en voor de transitie naar groene energie. Tot slot moeten producenten ook de nodige liquiditeit behouden om de hoge facturen te kunnen blijven betalen.

Komt het goed met de voedselproductie in de winter?

Zonder extra steun ziet de sector het somber in. De schakels van de voedingsketen staan momenteel onder grote spanning. Als die spanning zich begint te vertalen in breuken, zullen lokaal geproduceerde voedingsproducten schaarser en bijgevolg ook duurder worden. In tijden van hoge inflatie zit niemand daarop te wachten…

This website is developed with the support of Flanders Investment and Trade
© 2024 Food IT-Solutions.