Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren.

Digitalisering2 1020 380

Hoe krijg je iedereen mee op de digitaliseringstrein?

Digitalisering is een vorm van verandering. Eigen aan elke verandering is dat weerstand nooit uit te sluiten valt. Hoe je daarop als bedrijf kan reageren, lees je in deze blog.

De angst voor verandering

Thuis omarmen we digitale innovaties zonder omwegen. De app van onze slimme thermostaat installeren is een automatisme geworden, banktransacties doen we bijna allemaal met onze smartphone en de tv zetten we vandaag ook liever met onze telefoon dan met het bakje aan. Hoe komt het dan dat er binnen bedrijven toch weerstand tegen digitalisering is? Eén antwoord: de angst voor verandering. De impact van een app die je privé installeert, is dan ook minder ingrijpend dan de implementatie van een softwareoplossing die de manier wijzigt waarop je misschien al jaren gewoon bent te werken. En misschien dreig je door die tool en de gewijzigde processen zelf wel overbodig te worden…

Vergeet je personeel niet

Digitalisering is voor jonge bedrijven de logica der dingen. Ze zijn er nu eenmaal mee opgegroeid. Anders is het voor ondernemingen die er al waren voor de millennium bug. Voor hun medewerkers is de stap van analoog – met postzegels, fysieke archieven en papieren werkbonnen ‒ naar digitaal veel minder evident. Zij vinden de bestaande processen vooral gemakkelijk en zien pas in een later stadium in dat de digitalisering van deze processen hun werk gemakkelijker maakt. Elk veranderingsproces gaat in dit geval gepaard met een mentaliteitswijziging. Die bereik je enkel door duidelijk te communiceren over de inhoud, de stappen en de voordelen van de geplande digitalisering. Zo krijg je iedereen mee in het digitaliseringsverhaal.

Omgaan met weerstand

Dat niet iedereen staat te springen voor digitalisering, kan verschillende redenen hebben. Sommige medewerkers zijn bang dat ze plaats zullen moeten maken voor een computer, andere vrezen dat ze de digitale oplossingen niet onder de knie zullen krijgen en nog andere zijn per definitie gewoontedieren die liever alles bij het oude houden. Aan de overzijde van het spectrum bevinden zich de mensen die in se houden van verandering en verbetering. Zij worden je ambassadeurs om ook de (initiële) tegenstanders mee op de kar te krijgen. Ze helpen je om de verandering te kaderen, de bedoeling ervan uit te leggen en de voordelen op een rij te zetten. Bovendien kunnen ze als sidekick hun collega’s begeleiden doorheen het veranderingsproces.

Verander niet om te veranderen

Digitalisering is nodig om stand te houden tegen je concurrenten, maar dat betekent daarom nog niet dat je exact hetzelfde pad moet bewandelen als je concurrenten. Kijk vooral naar je eigen processen, je eigen aanbod en je eigen klanten om je eigen organisatie te digitaliseren. Communiceer ook binnen je organisatie waarom je voor de gekozen oplossing gaat. Het is een eerste noodzakelijke voorwaarde binnen veranderingsmanagement. De tweede voorwaarde is goed leiderschap. Dat omvat zowel informeren en communiceren als begeleiden, sturen en ondersteunen. Om iedereen op dezelfde golflengte te krijgen – en te houden – is het tot slot heel belangrijk dat je streeft naar duurzame verandering. Investeren in een oplossing die je enkele maanden later weer moet afvoeren of waarvan het nut verwaarloosbaar is, wil uiteraard niemand.

This website is developed with the support of Flanders Investment and Trade
© 2024 Food IT-Solutions.