Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren.

Rundveesector1 1020 380

Duurzame inspanningen rundveesector in kaart gebracht

Nadat de voorbije drie jaar meer dan 3000 Belgische rundveehouders werden bevraagd, heeft Belbeef, de interprofessionele organisatie voor de Belgische rundvleessector, de eerste duurzaamheidsmonitor voorgesteld. Die brengt objectief de inspanningen in kaart die de sector levert om duurzamer te werken.

Verduurzaming van de rundvleessector

De rundvleessector mag dan wel niet meteen het meest duurzame imago hebben, de Belgische rundveehouder doet steeds meer inspanningen om duurzamer te werk te gaan. Dat staat nu ook zwart op wit in de resultaten van de duurzaamheidsmonitor, de bevraging die Belbeef de voorbije drie jaar bij de 3459 Belbeef gecertificeerde rundveehouders in België organiseerde om hun duurzaamheidsinitiatieven in kaart te brengen.

Circulariteit, hergebruik en eigen energie

Dat de Belgische rundveehouders concrete inspanningen doen om hun impact op de planeet te verkleinen, blijkt uit de voornaamste conclusies van de monitor:

  • 70% van de rundveehouders legt CO2 vast in de bodem en compenseert zo hun uitstoot
  • Bijna 1 boer op 4 wekt zelf duurzame energie op met zonnepanelen of een windmolen
  • Meer dan de helft (53,8%) bouwt de afhankelijkheid van grondwater af door alternatieve waterbronnen als regen-, oppervlakte- en reinigingswater te gebruiken
  • Bijna de helft zet in op circulariteit door bijproducten uit de voedingsindustrie (bierdraf, bietenpulp, groenteresten) te (her)gebruiken als dierenvoeder
  • 58,9% helpt mee de Belgische valleilandschappen en graslanden in stand houden
  • 67,7% houdt zwaluwnesten en de vleermuizen- en uilenpopulatie in stand

Wordt vervolgd…

De duurzaamheidsmonitor van de periode 2019 tot 2021 is de eerste in zijn soort en zal in de toekomst als uitgangspunt dienen én verbeterd worden. Om de drie jaar worden de resultaten van de bevraging opnieuw samengevat om de verduurzaming van de rundveesector verder in kaart te brengen.

This website is developed with the support of Flanders Investment and Trade
© 2024 Food IT-Solutions.