This website uses cookies to improve your experience on our website.

Abatoare de pasari

Abatorizati pui sau alte tipuri de păsări de curte? Pentru propria producție sau ca un serviciu pentru terți?

Soluție IC-trace

 • Înregistrarea animalelor vii pe baza cântăririi camioanelor (pline și goale) cu introducerea automată a datelor din registrul de intrare;
 • Scanarea și arhivarea documentelor de transport la înregistrarea animalelor vii;
 • Când este necesar, schimbul electronic de date cu sistemele informatice ale autorităților (de exemplu, autoritatea veterinară pentru a obține aprobarea pentru sacrificare) sau schimbul rezultatelor sacrificării cu terțe părți prin poștă integrată (configurabil: comerciant, client, fermier, etc.);
 • Procedură și echipament pentru numărarea păsărilor de curte pe camion, inclusiv înregistrarea animalelor decedate la sosire;
 • Sistem de numărare la sfârșitul liniei de sacrificare;
 • Urmărirea inteligentă a sistemului pentru generarea automată a diferitelor loturi pentru zona de tăiere pe departament (organe - carcase complete (mașină de sortare) - piese - oase / piei);
 • Facturarea serviciilor de sacrificare;
 • Proceduri de ambalare, cântărire și etichetare organizate prin stații manuale integrate sau sisteme automate de cântărire și etichetare;
 • Suport administrativ complet, de la gestionarea comenzilor până la expediere;
 • Prezentări generale, rapoarte și analize statistice;
 • ...
This website is developed with the support of Flanders Investment and Trade
© 2022 Food IT-Solutions.