Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren.

Implementatie

Uw organisatie is uniek. Daarom vraagt ook de implementatie van onze IC-trace software een deskundige aanpak, aangepast aan de behoeftes van uw bedrijf.

De sleutel tot een succesvolle implementatie? Een goede voorbereiding en een grote betrokkenheid van de hoofdgebruikers en het management in de organisatie.

Pilootfase

Het adviesrapport (audit) en de overeengekomen requirements (ontwerpfase en scope) geven ons een goed beeld van de bedrijfsprocessen en doelstellingen. Een realistische planning zorgt ervoor dat we het overzicht en de controle behouden.

Zonder data geen informatie. Het implementeren van nieuwe software vraagt datamigratie, vrij vertaald: het inlezen van de bestaande data in IC-trace. Wanneer de datamigratie succesvol werd uitgevoerd, wordt de testomgeving geïnstalleerd en worden de parameters ingesteld.

Een van de belangrijke aspecten tijdens de implementatie van IC-trace is de gebruikers warm te maken en mee te krijgen. We voorzien dus voldoende tijd om zich te verdiepen in de verbeteringen die IC-trace met zich meebrengt. Hun input en feedback is namelijk van onnoemelijke waarde.

Voor we effectief groen licht geven, wordt elk proces nog apart en geïntegreerd getest om eventuele afwijkingen of onvolkomenheden aan het licht te brengen.

Opleiding

De key users maken we wegwijs in IC-trace via persoonlijke opleidingen per module. Tijdens deze opleidingen deelt onze implementatieverantwoordelijke bruikbare tips en tricks en gaat hij dieper in op specifieke vragen. Tevens stellen we handleidingen ter beschikking.

Opleidingen hoeven overigens geen eenmalig gebeuren te zijn. Een nieuwe werknemer of wat opfrissing nodig? Op vraag van onze klanten geven we on-site of in onze kantoren de nodige ondersteuning.

Evaluatie

Elke verandering vraagt een inspanning. Wat ging er vlot? Wat verliep minder goed? Zijn er nieuwe inzichten of wensen ontstaan? In dat opzicht is het belangrijk dat we samen de resultaten beoordelen, terugkoppelen en rapporteren. Ook de centralisatie en analyse van deze informatie is een permanent aandachtspunt.

Kwamen er effectief extra wensen of aanpassingen aan de eerder opgestelde doelstellingen naar boven? Dan bepalen we in overleg of deze doorslaggevend zijn binnen het project en meteen of op termijn doorgevoerd moeten worden. Bij voorkeur parkeren we deze aanvullingen en herbekijken we ze tijdens de optimalisatiefase. Zo vermijden we dat de implementatie van het project uitloopt.

Continue optimalisatie

We zijn live, wat nu? We adviseren altijd om een SPOC (Single Point of Contact) aan te stellen. Die bundelt alle vragen binnen uw organisatie of afdeling en maakt ze over aan de projectverantwoordelijke van Food IT-Solutions. Die neemt uw vragen, aandachtspunten en suggesties tot verbetering onder de loep en analyseert de mogelijkheden tot optimalisatie.

Uw feedback nemen we mee bij de verdere verbetering van IC-trace. Alle updates en/of doorgevoerde wijzigingen in een bepaalde versie van onze IC-trace software stellen we dan ook ter beschikking via het IC-trace platform.

This website is developed with the support of Flanders Investment and Trade
© 2024 Food IT-Solutions.